היער הגדול

היער הגדול נמצא ממזרח ללוך דוחאס ומתפרש על פני שטח עצום. היכנשהו ביער נמצא שער בין מישורי המוביל לסיגיל, דרכו הגיעה החבורה למישור הפיות.

מבין שוכני היער ניתן למצוא ספרייטים, ופרצופעצים.

היער הגדול

The Dancing Carp donjim donjim